1. Prijave na SIP se šalju voditelju stručne prakse na fakultetu.
  2. Studenti se mogu prijaviti na maksimalno tri različita projekta koje su firme ponudile.
  3. Dokumenti za prijavu se daju voditelju stručne prakse sa Fakulteta, ne u tvrtku, u unaprijed dogovorenom vremenskom razdoblju. Koordinator projekta prima od studenata i popis prioriteta projekata.Poželjno bi bilo da u jednom timu ima do troje studenata.
  4. Na web stranici studenti imaju pristup zaštićenim dokumentima određenih tvrtki vezanih za aplikaciju i praksu, koji su kasnije dostupni za preuzimanje.
  5. Tvrtka ima lozinku koja joj dopušta da pristupi Fakultetskim serverima i datotekama sa prijavama ( pristup zaštićenim datotekama ).
  6. Stručna praksa može se obavljati u poduzećima s kojima Fakultet strojarstva i računarstva ima sklopljen Sporazum o suradnji vezan za organizaciju stručne prakse, u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine i u laboratorijama Fakulteta strojarstva i računarstva.
  7. Studenti mogu i sami predlagati mjesto/poduzeće za izvedbu stručne prakse koje mora odobriti voditelj stručne prakse, uz prethodno sklopljen sporazum o suradnji s poduzećem.
  8. Stručna praksa obavljena u inozemstvu može se uz predočenje dokaza priznati kao dio stručne prakse prema programu Fakulteta.
  9. Student koji u okviru stručne prakse diplomskog studija uradi diplomski rad, oslobađa se izrade i obrane stručnog rada.

Created on 17.06.2015 12:22:21 by Prodekan. Changed on 30.06.2015 09:38 by Prodekan.